TOT 40% KORTING OP OFFERTE!
Tijdens COVID-19: er zijn veel mogelijkheden, kijk hier voor onze maatregelen en de flexibele annuleringsvoorwaarden!

Build Your Team Den Haag

"We hebben nu veel meer waardering voor ieders kwaliteiten. Wat een nuttige dag!" R. Verheggen uit Berkel en Rodenrijs
COVID-19 Aangepast
De basis voor het diepgaande programma van Build Your Team wordt gevormd door een mix van populaire, vaak bij ons geboekte activiteiten en beproefde teambuildingselementen die we zelf hebben ontwikkeld. Tijdens deze activiteiten wordt consequent en op professionele wijze stilgestaan bij elementen als het geven en ontvangen van feedback, samenwerken en effectief communiceren. Wie zijn leiders en wie zijn volgers? Welke leider kan zichzelf wegcijferen om anderen in het licht te zetten? En wat is de beste manier om elkaar aan te spreken?

3 Build Your Team varianten

Bij alle activiteiten komen leiderschap, communicatie en groepsdynamische processen uitgebreid aan bod. U bepaalt echter zélf hoe diep u wilt gaan. Wij bieden Build Your Team aan met ratings van één, twee of drie sterren. Hoe meer sterren, hoe meer diepgang voor de bovenstaande kwaliteiten en processen ten opzichte van de ‘standaard’-activiteit.

Wie is de Verrader *

Een onbekende vijand probeert de groep te beletten om succes te hebben in deze variant op het bekende televisiespel. Brengt dit de groep bij elkaar of leidt het juist tot verdeeldheid? Wie zorgt voor sturing en wie kijkt alleen bedachtzaam toe? Hoe reageert de groep als iemand die altijd op de achtergrond werkt ineens als leider moet optreden? Deze activiteit kan zowel buiten als binnen worden uitgevoerd.

Robinson **

Om succes te hebben bij Robinson is het belangrijk dat binnen de groep oog is voor ieders kwaliteiten. Niemand is goed in alles en iedereen is wel goed in iets. Omdat Robinson zowel fysieke proeven bevat als opdrachten die meer vragen om denkkracht en samenwerking, is deze activiteit daarvoor uitermate geschikt. Mensen die gewend zijn de leiding te pakken, zullen nu op bepaalde momenten anderen op de voorgrond moeten laten treden en andersom. Tijdens deze activiteit is veel aandacht voor groepsdynamiek en de voor- en nadelen van verschillende leiderschapsstijlen.

Build Your Team Original ***

Bij Build Your Team Original wordt, meer nog dan bij de andere activiteiten, het proces van groter belang geacht dan het resultaat. Als team heeft u één gezamenlijk doel, dat alleen door excellente samenwerking en dito communicatie te bereiken is. De weg naar dit doel bevat legio kansen om van elkaar te leren en elkaar te (leren) waarderen. Wie staat op als leider? En accepteert de groep dat? Wie heeft een afwijkende mening en durft die te geven? En hoe kan dit zo constructief mogelijk? Na iedere activiteit staat de professionele coach klaar om het team verhelderende inzichten te bieden aan de hand van wat er kort daarvoor is gebeurd. De activiteiten van Build Your Team zijn weliswaar lichamelijk niet inspannend, maar wel degelijk intensief, waarbij plezier maken zeker van belang is. Build Your Team kan buiten en binnen worden gespeeld.

Andere mensen toonden ook interesse in:

Klanten die "Build your Team" boekten, toonden ook interesse in de volgende activiteiten: